List/Grid

Kỹ năng hội họp Subscribe to Kỹ năng hội họp

Chuẩn bị cho một cuộc họp

Chuẩn bị cho một cuộc họp

Chuẩn bị cho một cuộc họp: * “Các quan hệ mật thiết gì để nắm chắc và nắm vững cuộc họp ….” * “Sau khi họp xong, có bất kỳ… Chi tiết »

3 kỹ năng cơ bản điều hành cuộc họp thành công

3 kỹ năng cơ bản điều hành cuộc họp thành công

Người điều hành chính là người chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả của cuộc họp. Trước hết bạn phải tuân thủ chính xác về thời gian. Bạn… Chi tiết »

Bí quyết tổ chức thành công một cuộc họp

Bí quyết tổ chức thành công một cuộc họp

Cuộc họp là nơi để trao đổi và bàn bạc vì vậy thường có không khí trang trọng. Nếu cuộc họp không được chuẩn bị chu đáo sẽ trở nên… Chi tiết »

Những công việc cần chuẩn bị cho cuộc họp thành công

Những công việc cần chuẩn bị cho cuộc họp thành công

Khi nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc họp, người thư ký cần làm theo các bước như sau: + Nắm rõ mục đích và yêu cầu của cuộc họp…. Chi tiết »