List/Grid

Kỹ năng quản lý Subscribe to Kỹ năng quản lý

8 bước trong bảo vệ bí mật kinh doanh

8 bước trong bảo vệ bí mật kinh doanh

Bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đang là vấn đề “nóng” ở Việt Nam. Doanh nghiệp luôn phải có chiến lược toàn diện và đồng bộ về… Chi tiết »

5 lời khuyên để thành công trong kinh doanh

5 lời khuyên để thành công trong kinh doanh

Kỹ năng dành cho bạn trẻ: Bạn nuôi ước mơ sẽ trở thành một doanh nghiệp thành công? Bạn đang “tập tành” bước vào thương trường? Sau đây là những… Chi tiết »

Quản lý công việc theo cá nhân

Quản lý công việc theo cá nhân

Một trong những vấn đề hàng đầu của các nhà quản lý nhân sự là phải quản lý công việc theo từng cá nhân. Mỗi nhân viên có một thế… Chi tiết »

Cái giá và phần thưởng cho nhà lãnh đạo

Cái giá và phần thưởng cho nhà lãnh đạo

Lãnh đạo không đơn giản. Nó giống như một lời tuyên bố rõ ràng. Nhưng phần lớn sách báo và những phương tiện thông tin đại chúng quanh các nhà… Chi tiết »

10 hành động phản tác dụng của lãnh đạo

10 hành động phản tác dụng của lãnh đạo

Có 10 điều mà các nhà lãnh đạo thường làm để giúp đỡ họ đương đầu với các khó khăn – nhưng những hành động đó có thể khiến tổ… Chi tiết »

Ba phong cách lãnh đạo lớn

Ba phong cách lãnh đạo lớn

Phong cách lãnh đạo trực tiếp rất thích hợp khi có một mệnh lệnh từ cấp trên mô tả những gì cần phải làm và phải làm nó như thế… Chi tiết »