List/Grid

Tag Archives: 5 kiểu làm việc nhóm

5 kiểu người cơ bản trong quá trình làm việc nhóm

5 kiểu người cơ bản trong quá trình làm việc nhóm

Những bài học và kinh nghiệm rút ra rằng bất cứ ê kíp làm việc hiệu quả nào đều bao gồm 5 kiểu người cơ bản được tạo nên bởi… Chi tiết »