List/Grid

Tag Archives: Duy trì và tạo dựng

Duy trì và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng

Duy trì và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng

Sau khi tham dự một cuộc thi bán hàng tại Hawaii, tôi ngồi trên xe bus ra sân bay để quay trở về nhà. Tôi bắt chuyện với người tài… Chi tiết »