List/Grid

Tag Archives: kỹ năng dàm phán

Nghệ thuật và kỹ xảo trong đàm phán

Nghệ thuật và kỹ xảo trong đàm phán

Đàm phán là cuộc đo sức về trí tuệ giữa hai bên, không giống như cuộc thi chạy, thi chạy là người nào về đích cuối cùng thì người đó… Chi tiết »

Lắng nghe trong đàm phán

Lắng nghe trong đàm phán

Kỹ năng nghe giỏi không tự nhiên mà đến. Đó là một lao động thực sự. Có hai loại kỹ năng lắng nghe, thứ nhất là lắng nghe chăm chú… Chi tiết »

Đạt đến thỏa thuận và ký hợp đồng

Đạt đến thỏa thuận và ký hợp đồng

Hình thức gút lại bán hàng –         Gút bán hàng ngay; –         Gút hứa hẹn mua hàng ; –         Gút để đưa ra sự lưa chọn khác; –         Gút mua… Chi tiết »