List/Grid

Tag Archives: kỹ năng tốt

3 kỹ năng cơ bản điều hành cuộc họp thành công

3 kỹ năng cơ bản điều hành cuộc họp thành công

Người điều hành chính là người chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả của cuộc họp. Trước hết bạn phải tuân thủ chính xác về thời gian. Bạn… Chi tiết »