List/Grid

Tag Archives: nghệ thuật kỹ xảo

Nghệ thuật và kỹ xảo trong đàm phán

Nghệ thuật và kỹ xảo trong đàm phán

Đàm phán là cuộc đo sức về trí tuệ giữa hai bên, không giống như cuộc thi chạy, thi chạy là người nào về đích cuối cùng thì người đó… Chi tiết »