List/Grid

Tag Archives: sức mạnh mục tiêu

Sức mạnh của mục tiêu rõ ràng

Sức mạnh của mục tiêu rõ ràng

Mục đích rõ ràng là điểm xuất phát của mọi thành tựu về sau. Bạn hãy kết hợp với thái độ tích cực trong khi nỗ lực vươn tới mục… Chi tiết »