List/Grid

Tag Archives: thương lượng

Lắng nghe trong đàm phán

Lắng nghe trong đàm phán

Kỹ năng nghe giỏi không tự nhiên mà đến. Đó là một lao động thực sự. Có hai loại kỹ năng lắng nghe, thứ nhất là lắng nghe chăm chú… Chi tiết »

Những nguyên tắc cơ bản của đàm phán

Những nguyên tắc cơ bản của đàm phán

Đàm phán là những hành vi và quá trình, trong đó các bên tham gia sẽ cùng tiến hành trao đổi, thảo luận những điều kiện và các giải pháp… Chi tiết »

Đạt đến thỏa thuận và ký hợp đồng

Đạt đến thỏa thuận và ký hợp đồng

Hình thức gút lại bán hàng –         Gút bán hàng ngay; –         Gút hứa hẹn mua hàng ; –         Gút để đưa ra sự lưa chọn khác; –         Gút mua… Chi tiết »