List/Grid

Tag Archives: thuyết trình

Kỹ năng sử dụng powerpoint trong thuyết trình

Kỹ năng sử dụng powerpoint trong thuyết trình

Dưới đây xin trình bày một số thông tin về đánh giá một bài thuyết trình powerpoint và vài kỹ năng sử dụng powerpoint trong thuyết trình. Mọi người góp… Chi tiết »