List/Grid

Tag Archives: Tìm mối quan hệ

Tìm mối quan hệ qua nhóm

Tìm mối quan hệ qua nhóm

cho thấy, 74% người được khảo sát có cơ sở kinh doanh riêng, nhưng 33% trong đó đã hơn 50 tuổi và chỉ 10% là dưới 30 tuổi. Ivan Misner,… Chi tiết »